"choice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

choice rzeczownik

rzeczownik + choice
Kolokacji: 71
draft choice • career choice • food choice • school choice • color choice • consumer choice • lifestyle choice • policy choice • ...
choice + rzeczownik
Kolokacji: 33
Choice Award • Choice Help • choice goalkeeper • Teen Choice Award • choice question • ...
choice + czasownik
Kolokacji: 54
choice includes • choice depends • choice makes • choice comes • choice says • ...
czasownik + choice
Kolokacji: 67
take one's choice • explain one's choice • announce one's choice • choice is limited • offer a choice • face a choice • give a choice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(2) explain, base, justify
Kolokacji: 3
1. face a choice = stanąć przed wyborem face a choice
2. defend one's choice = bronić czyjś wybór defend one's choice
3. face with a choice = twarz z wyborem face with a choice
4. oppose one's choice = sprzeciwiać się czyjś wybór oppose one's choice
5. avoid choices = uniknij wyborów avoid choices
6. confront choices = stań twarzą w twarz z wyborami confront choices
(10) criticize, bombard
Kolokacji: 2
(11) involve, require, need
Kolokacji: 3
(12) trade, select, follow
Kolokacji: 4
przymiotnik + choice
Kolokacji: 262
best choice • better choice • right choice • obvious choice • difficult choice • personal choice • hard choice • tough choice • ...
przyimek + choice
Kolokacji: 23
of choice • by choice • for one's choice • in one's choice • to one's choice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.