BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"defend one's choice" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bronić czyjś wybór
  1. defend czasownik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Vote in our poll and defend your choice in the comments below.

powered by  eTutor logo