BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"choice indicates" — Słownik kolokacji angielskich

choice indicates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybór wskazuje
  1. choice rzeczownik + indicate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The choice of this site for a political demonstration indicates its importance as a focal point for community expression.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo