"excellent choice" — Słownik kolokacji angielskich

excellent choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonały wybór
  1. excellent przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "As a matter of fact, you might make an excellent choice for the role."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo