"choice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

choice rzeczownik

rzeczownik + choice
Kolokacji: 71
draft choice • career choice • food choice • school choice • color choice • consumer choice • lifestyle choice • policy choice • ...
choice + rzeczownik
Kolokacji: 33
Choice Award • Choice Help • choice goalkeeper • Teen Choice Award • choice question • ...
choice + czasownik
Kolokacji: 54
choice includes • choice depends • choice makes • choice comes • choice says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
2. choice determines = wybór decyduje choice determines
3. choice brings = wybór przynosi choice brings
4. choice influences = wpływy wyboru choice influences
5. choice creates = wybór wywołuje choice creates
6. choice plays = wybór gra choice plays
7. choice causes = wybór powoduje choice causes
8. choice surprises = niespodzianki wyboru choice surprises
(7) face, confront
Kolokacji: 2
(8) lie, exist, lay
Kolokacji: 3
(9) help, tend
Kolokacji: 2
czasownik + choice
Kolokacji: 67
take one's choice • explain one's choice • announce one's choice • choice is limited • offer a choice • face a choice • give a choice • ...
przymiotnik + choice
Kolokacji: 262
best choice • better choice • right choice • obvious choice • difficult choice • personal choice • hard choice • tough choice • ...
przyimek + choice
Kolokacji: 23
of choice • by choice • for one's choice • in one's choice • to one's choice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.