"clear choice" — Słownik kolokacji angielskich

clear choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny wybór
  1. clear przymiotnik + choice rzeczownik
    Silna kolokacja

    So we have a clear choice to fix our problems.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo