"choice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

choice rzeczownik

rzeczownik + choice
Kolokacji: 71
draft choice • career choice • food choice • school choice • color choice • consumer choice • lifestyle choice • policy choice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. draft choice = sposób wybierania nowych graczy do lig zawodowych draft choice
3. hardware choice = wybór sprzętowy hardware choice
(4) school, college, preseason
Kolokacji: 3
(6) consumer, customer, user
Kolokacji: 3
(7) lifestyle, fashion, style
Kolokacji: 3
(8) policy, insurance
Kolokacji: 2
(10) song, word
Kolokacji: 2
(12) menu, Editor
Kolokacji: 2
(15) no., number
Kolokacji: 2
(16) casting, voter
Kolokacji: 2
(17) surprise, name, character
Kolokacji: 3
(19) NHS, BBC
Kolokacji: 2
choice + rzeczownik
Kolokacji: 33
Choice Award • Choice Help • choice goalkeeper • Teen Choice Award • choice question • ...
choice + czasownik
Kolokacji: 54
choice includes • choice depends • choice makes • choice comes • choice says • ...
czasownik + choice
Kolokacji: 67
take one's choice • explain one's choice • announce one's choice • choice is limited • offer a choice • face a choice • give a choice • ...
przymiotnik + choice
Kolokacji: 262
best choice • better choice • right choice • obvious choice • difficult choice • personal choice • hard choice • tough choice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.