"wise choice" — Słownik kolokacji angielskich

wise choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozsądny wybór
  1. wise przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A wise choice for those who might want to build in the future.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo