"Choice Award" — Słownik kolokacji angielskich

Choice Award kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wybór Nagroda
  1. choice rzeczownik + award rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They gave it 9.5 out of 10 and the editor's choice award.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo