BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"oppose one's choice" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeciwiać się czyjś wybór
  1. oppose czasownik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If the doctor opposes her choice, referral to another physician may be the wisest course.

powered by  eTutor logo