"Excellent choice" — Słownik kolokacji angielskich

Excellent choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: excellent choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Doskonały wybór
  1. excellent przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "As a matter of fact, you might make an excellent choice for the role."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo