BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"choice shows" — Słownik kolokacji angielskich

choice shows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybór pokazuje
  1. choice rzeczownik + show czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The most popular choice and the first video ever shown on Kerrang!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo