BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"choice assignment" — Słownik kolokacji angielskich

choice assignment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zadanie wyboru
  1. choice rzeczownik + assignment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The bigger parties were considered the choice assignments; pay and working conditions were much better there than in a small group like this.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo