BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"choice suggests" — Słownik kolokacji angielskich

choice suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybór wskazuje
  1. choice rzeczownik + suggest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    West's pre-emptive overcall and his choice of lead suggested that he held little defense in the other suits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo