BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"choice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

choice rzeczownik

rzeczownik + choice
Kolokacji: 71
draft choice • career choice • food choice • school choice • color choice • consumer choice • lifestyle choice • policy choice • ...
choice + rzeczownik
Kolokacji: 33
Choice Award • Choice Help • choice goalkeeper • Teen Choice Award • choice question • ...
choice + czasownik
Kolokacji: 54
choice includes • choice depends • choice makes • choice comes • choice says • ...
czasownik + choice
Kolokacji: 67
take one's choice • explain one's choice • announce one's choice • choice is limited • offer a choice • face a choice • give a choice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(2) explain, base, justify
Kolokacji: 3
6. regret one's choice = żałować czyjś wybór regret one's choice
8. allow a choice = pozwól na wybór allow a choice
9. leave with no choice = nie zostaw u żadnego wyboru leave with no choice
  • Par had been left with no choice but to do so.
  • This leaves us with no choice but to close for good.
  • "and so you see why we have been left with no choice!"
  • They were left finally with no choice but to climb.
  • He lost the players, and the teams were left with no choice but to make changes.
  • And only if she were left with no other choice.
  • I was left with no choice but to tell the truth.
  • They were then left with no choice but to take a break.
  • Left with no choice but to play the game, he completed all levels.
  • It soon became clear to him that he was going to be left with no choice.
10. create choices = stwórz wybory create choices
11. give to one's choice = wymierzać czyjś wybór give to one's choice
(10) criticize, bombard
Kolokacji: 2
(11) involve, require, need
Kolokacji: 3
(12) trade, select, follow
Kolokacji: 4
przymiotnik + choice
Kolokacji: 262
best choice • better choice • right choice • obvious choice • difficult choice • personal choice • hard choice • tough choice • ...
przyimek + choice
Kolokacji: 23
of choice • by choice • for one's choice • in one's choice • to one's choice • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.