BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"choice specimen" — Słownik kolokacji angielskich

choice specimen kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybór okaz
  1. choice rzeczownik + specimen rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ardent collectors scour gun shows, newspaper classified advertising, and the Internet searching for choice specimens.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo