BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"influence one's choice" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpływ czyjś wybór
  1. influence czasownik + choice rzeczownik
    Silna kolokacja

    He has stated that politics do not influence his choice of performance setting.

powered by  eTutor logo