BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"choice is influenced" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na wybór wpływają
  1. influence czasownik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Several said the situation in Iraq also influenced their choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo