BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"create choices" — Słownik kolokacji angielskich

create choices kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz wybory
  1. create czasownik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This opens the door to creating new choices.

powered by  eTutor logo