Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
(1) Palm, Myrtle, Mastic, Coco
Kolokacji: 4
(4) sand, Jensen, Revere
Kolokacji: 3
(9) Manhattan, Rye
Kolokacji: 2
(10) Pompano, coral
Kolokacji: 2
(11) Sunset, Blizzard
Kolokacji: 2
(12) swimming, surf
Kolokacji: 2
(13) Cocoa, Turtle, Shell, Muir
Kolokacji: 4
(14) Lido, Mile, Folly
Kolokacji: 3
(15) landing, Marina, Harbor
Kolokacji: 3
(16) barrier, Weir
Kolokacji: 2
(17) Juno, Paradise, Neptune
Kolokacji: 3
1. Seal Beach = Plaża fok Seal Beach
2. invasion beach = inwazja plaża invasion beach
3. Fort Walton Beach = Fort Walton Plaża Fort Walton Beach
  • The area encompassing "Anderson" would later become Fort Walton Beach.
  • He was born on June 28, 1975 in Fort Walton Beach, Florida.
  • The town is completely surrounded by the city of Fort Walton Beach, Florida.
  • Marshall was born on April 24, 1973 in Fort Walton Beach, Florida.
  • Of course, that was up north, a little town called Destin, near Fort Walton Beach.
  • Fort Walton Beach, where hundreds of structures were damaged or destroyed, was hit particularly hard.
  • Fort Walton Beach is a year-round fishing and beach resort community.
  • Fort Walton Beach has a very warm humid subtropical climate.
  • The economy of Fort Walton Beach is driven by two primary factors: tourism and the military.
  • There are two major Air Force bases which border Fort Walton Beach.
4. Bradley Beach = Bradley Plaża Bradley Beach
5. Sword Beach = Miecza Plaża Sword Beach
6. Mission Beach = Plaża misyjna Mission Beach
7. Dewey Beach = Dewey Plaża Dewey Beach
(19) Crescent, D-day, Bell
Kolokacji: 3
(20) Gold, Treasure, Silver
Kolokacji: 3
(21) Muscle, Cannon, Elbow
Kolokacji: 3
(22) tourist, Monarch
Kolokacji: 2
(24) Tar, Topsail, Baker
Kolokacji: 3
(25) Crystal, Plastic
Kolokacji: 2
(26) Satellite, Dorado
Kolokacji: 2
(27) Flag, Lighthouse
Kolokacji: 2
(28) Pleasure, resort
Kolokacji: 2
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.