PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Bradley Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Bradley Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Bradley Plaża
  1. Bradley rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Bradley was also involved in the development of Bradley Beach, which bears his name.

    Podobne kolokacje: