PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
(1) Palm, Myrtle, Mastic, Coco
Kolokacji: 4
(4) sand, Jensen, Revere
Kolokacji: 3
(9) Manhattan, Rye
Kolokacji: 2
(10) Pompano, coral
Kolokacji: 2
(11) Sunset, Blizzard
Kolokacji: 2
(12) swimming, surf
Kolokacji: 2
(13) Cocoa, Turtle, Shell, Muir
Kolokacji: 4
(14) Lido, Mile, Folly
Kolokacji: 3
(15) landing, Marina, Harbor
Kolokacji: 3
(16) barrier, Weir
Kolokacji: 2
(17) Juno, Paradise, Neptune
Kolokacji: 3
1. Seal Beach = Plaża fok Seal Beach
2. invasion beach = inwazja plaża invasion beach
3. Fort Walton Beach = Fort Walton Plaża Fort Walton Beach
4. Bradley Beach = Bradley Plaża Bradley Beach
5. Sword Beach = Miecza Plaża Sword Beach
6. Mission Beach = Plaża misyjna Mission Beach
7. Dewey Beach = Dewey Plaża Dewey Beach
  • Dewey Beach, Delaware, is named in honor of Admiral Dewey.
  • The state park stretches between Sussex Shores to the south and Dewey Beach to the north.
  • Bike Route 1 then proceeds into Dewey Beach, a beach that is well known as a party town.
  • In Dewey Beach, there was property damage from coastal flooding.
  • As is the case with most beach areas, Dewey Beach quiets down in the off season.
  • In June, recently-graduated high school seniors come to Dewey Beach for Senior Week.
  • Dewey Beach is governed by a Town Council and Mayor.
  • This award was given only to 12 other locations, one being neighboring Dewey Beach.
  • Dewey Beach has wanted the speed limit reduced to 25 miles an hour.
  • In addition, the road between Rehoboth Beach and Dewey Beach was paved.
(19) Crescent, D-day, Bell
Kolokacji: 3
(20) Gold, Treasure, Silver
Kolokacji: 3
(21) Muscle, Cannon, Elbow
Kolokacji: 3
(22) tourist, Monarch
Kolokacji: 2
(24) Tar, Topsail, Baker
Kolokacji: 3
(25) Crystal, Plastic
Kolokacji: 2
(26) Satellite, Dorado
Kolokacji: 2
(27) Flag, Lighthouse
Kolokacji: 2
(28) Pleasure, resort
Kolokacji: 2
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.