"northern beach" — Słownik kolokacji angielskich

northern beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): północna plaża
  1. northern przymiotnik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He went around the other side, and he's headed for a phone on one of the northern public beaches.

    Podobne kolokacje: