"Beach Avenue" — Słownik kolokacji angielskich

Beach Avenue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plażowa Aleja
  1. beach rzeczownik + avenue rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Both venues on Beach Avenue, Cape May.

    Podobne kolokacje: