PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Hawaiian beach" — Słownik kolokacji angielskich

Hawaiian beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Hawajczyk plaża
  1. Hawaiian przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, Kanalu Young, a historian, also ventures to discuss the social norms of the Hawaiian beaches in the 1930's.

    Podobne kolokacje: