PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Mission Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Mission Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plaża misyjna
  1. mission rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The rainforest around Mission Beach was flattened by the cyclone.