PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"southern beach" — Słownik kolokacji angielskich

southern beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): południowa plaża
  1. southern przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Japanese troops from the southern beaches were shifted up to the northern beaches.