PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Dewey Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Dewey Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dewey Plaża
  1. Dewey rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Dewey Beach, Delaware, is named in honor of Admiral Dewey.

    Podobne kolokacje: