PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Beach Boulevard" — Słownik kolokacji angielskich

Beach Boulevard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plażowy Bulwar
  1. beach rzeczownik + Boulevard rzeczownik
    Luźna kolokacja

    With the lifting of tolls on the bridge, trucks were then banned from using Beach Boulevard.

    Podobne kolokacje: