PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Beach Street" — Słownik kolokacji angielskich

Beach Street kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plażowa Ulica
  1. beach rzeczownik + street rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The band's debut album was released on Beach Street in 2003.