PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Seal Beach" — Słownik kolokacji angielskich

Seal Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plaża fok
  1. seal rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    From Seal Beach there are opportunities to ride North or South along the coast.

    Podobne kolokacje: