PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"invasion beach" — Słownik kolokacji angielskich

invasion beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inwazja plaża
  1. invasion rzeczownik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For the remainder of the 10th, Beatty remained off the invasion beaches.