"away" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

away przysłówek

czasownik + away
Kolokacji: 572
go away • get away • run away • walk away • turn away • move away • taken away • slip away • look away • pass away • pull away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(10) fade, wither, dwindle, shrivel
Kolokacji: 4
(16) tuck, fold
Kolokacji: 2
(19) hide, secrete, skulk, cover
Kolokacji: 4
1. chip away = łamać coś na mniejsze kawałki, rozdrabniać coś, nadszarpywać coś chip away
2. peel away = odłączać się od grupy peel away
5. flake away = złuszczyć się flake away
6. shear away = ostrzyż daleko shear away
7. saw away = rzępolić, pitolić (grać nieczysto na instrumencie) saw away
8. chop away = uciąć coś (ostrym narzędziem) chop away
9. carve away = wyrzeźb daleko carve away
10. chisel away = wyrzeźb daleko chisel away
12. bore away = zabrał bore away
13. pare away = obierać pare away
14. shave away = ogol daleko shave away
15. etched away = wytrawiony daleko etched away
16. snip away = ciachnięcie daleko snip away
  • Come on, snip away; don't pay no attention to them or you'll be doing the same.
  • Starting to snip away, Marano explained the effect he had in mind.
  • He stepped forward and allowed him to snip away at the stitching.
  • To keep the plants in bloom, the spent flowers must be snipped away.
  • They quietly snipped away, talking about the weather with a few equally adventurous customers.
  • All day long the shears snipped away the hours until the sun sank low and disappeared behind the trees.
  • The antique quality was then literally snipped away to reflect a more modern attitude.
  • "You see," he said, snipping away at a customer's short back and sides, "the General did not tip."
  • Yet they're also more restrained; loose ends are all snipped away or tucked in.
  • Five women and one man are in the classroom, snipping away.
(26) burn, bite
Kolokacji: 2
(29) hammer, peck, slap, batter
Kolokacji: 4
(31) tick, stitch
Kolokacji: 2
(33) glance, stare, gaze
Kolokacji: 3
(37) send, put, lose, lay, sink, ...
Kolokacji: 10
(38) cut, thin, prune, rationalize
Kolokacji: 4
(39) snatch, swoop, wrest
Kolokacji: 3
(42) store, stash
Kolokacji: 2
(45) faint, swoon
Kolokacji: 2
(47) trade, sell, barter
Kolokacji: 3
(49) square, row
Kolokacji: 2
(51) nibble, slice, slurp
Kolokacji: 3
(53) puff, huff
Kolokacji: 2
(54) pine, wish, want
Kolokacji: 3
(55) sleep, snore, dream, doze
Kolokacji: 4
(56) squirreled, chew, munch, chomp
Kolokacji: 4
(57) suck, use, drink, blot
Kolokacji: 4
(58) ease, soothe
Kolokacji: 2
(59) win, convince, peg, score, hit
Kolokacji: 5
(60) block, deflect, lug
Kolokacji: 3
(61) flutter, bat
Kolokacji: 2
(62) smooth, sand, polish
Kolokacji: 3
(63) storm, thunder
Kolokacji: 2
(64) while, hire, sign, bargain
Kolokacji: 4
(66) shoo, bulldoze
Kolokacji: 2
(67) bank, salt, bind, smear
Kolokacji: 4
(68) pluck, soak
Kolokacji: 2
(69) wait, beaver, idle, slug, laze
Kolokacji: 5
(70) skim, rake, paw
Kolokacji: 3
(71) sweat, piss
Kolokacji: 2
(72) watch, locate, situate
Kolokacji: 3
(73) taper, fizzle
Kolokacji: 2
(74) pry, poke
Kolokacji: 2
(75) explode, chirp, hiss, warble
Kolokacji: 4
(76) sizzle, sear, singe, scorch
Kolokacji: 4
away + przymiotnik
Kolokacji: 16
clean away • away empty-handed • away unscathed • away unnoticed • away free • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.