"shear away" — Słownik kolokacji angielskich

shear away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrzyż daleko
  1. shear czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    At the last minute she sheared away, angling back toward the water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo