"carve away" — Słownik kolokacji angielskich

carve away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrzeźb daleko
  1. carve czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    Across the large table, she looked like a child carving away at a Sunday roast.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo