"away" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

away przysłówek

czasownik + away
Kolokacji: 572
go away • get away • run away • walk away • turn away • move away • taken away • slip away • look away • pass away • pull away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(10) fade, wither, dwindle, shrivel
Kolokacji: 4
(16) tuck, fold
Kolokacji: 2
(19) hide, secrete, skulk, cover
Kolokacji: 4
1. chip away = łamać coś na mniejsze kawałki, rozdrabniać coś, nadszarpywać coś chip away
2. peel away = odłączać się od grupy peel away
5. flake away = złuszczyć się flake away
6. shear away = ostrzyż daleko shear away
  • At the last minute she sheared away, angling back toward the water.
  • As it was, the stool split instead, one leg and the seat sheared away.
  • His teeth showed through where the cheek had been sheared away.
  • The entire section of the cliff had been sheared away.
  • The entire side of an island has been sheared away, exposing the naked white stone.
  • I remain superior, but my body is being shorn away!
  • Another section of deck, close to the prow, sheared away into the sea.
  • One wing has been sheared away by tank fire.
  • No one would foresee the entire front of the ship being sheared away at once.
  • His lower jaw was sheared away with the rest of his words.
7. saw away = rzępolić, pitolić (grać nieczysto na instrumencie) saw away
8. chop away = uciąć coś (ostrym narzędziem) chop away
9. carve away = wyrzeźb daleko carve away
10. chisel away = wyrzeźb daleko chisel away
12. bore away = zabrał bore away
13. pare away = obierać pare away
14. shave away = ogol daleko shave away
15. etched away = wytrawiony daleko etched away
16. snip away = ciachnięcie daleko snip away
(26) burn, bite
Kolokacji: 2
(29) hammer, peck, slap, batter
Kolokacji: 4
(31) tick, stitch
Kolokacji: 2
(33) glance, stare, gaze
Kolokacji: 3
(37) send, put, lose, lay, sink, ...
Kolokacji: 10
(38) cut, thin, prune, rationalize
Kolokacji: 4
(39) snatch, swoop, wrest
Kolokacji: 3
(42) store, stash
Kolokacji: 2
(45) faint, swoon
Kolokacji: 2
(47) trade, sell, barter
Kolokacji: 3
(49) square, row
Kolokacji: 2
(51) nibble, slice, slurp
Kolokacji: 3
(53) puff, huff
Kolokacji: 2
(54) pine, wish, want
Kolokacji: 3
(55) sleep, snore, dream, doze
Kolokacji: 4
(56) squirreled, chew, munch, chomp
Kolokacji: 4
(57) suck, use, drink, blot
Kolokacji: 4
(58) ease, soothe
Kolokacji: 2
(59) win, convince, peg, score, hit
Kolokacji: 5
(60) block, deflect, lug
Kolokacji: 3
(61) flutter, bat
Kolokacji: 2
(62) smooth, sand, polish
Kolokacji: 3
(63) storm, thunder
Kolokacji: 2
(64) while, hire, sign, bargain
Kolokacji: 4
(66) shoo, bulldoze
Kolokacji: 2
(67) bank, salt, bind, smear
Kolokacji: 4
(68) pluck, soak
Kolokacji: 2
(69) wait, beaver, idle, slug, laze
Kolokacji: 5
(70) skim, rake, paw
Kolokacji: 3
(71) sweat, piss
Kolokacji: 2
(72) watch, locate, situate
Kolokacji: 3
(73) taper, fizzle
Kolokacji: 2
(74) pry, poke
Kolokacji: 2
(75) explode, chirp, hiss, warble
Kolokacji: 4
(76) sizzle, sear, singe, scorch
Kolokacji: 4
away + przymiotnik
Kolokacji: 16
clean away • away empty-handed • away unscathed • away unnoticed • away free • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.