"carved away" — Słownik kolokacji angielskich

carved away kolokacja
Popularniejsza odmiana: carve away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrzeźbiony daleko
  1. carve czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Across the large table, she looked like a child carving away at a Sunday roast.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo