"peeled away" — Słownik kolokacji angielskich

peeled away kolokacja
Popularniejsza odmiana: peel away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oderwany
  1. peel czasownik + away przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Then they peeled away to head back to their base.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo