"flaked away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "flaked away" po angielsku

czasownik
  1. złuszczyć się

"flaked away" — Słownik kolokacji angielskich

flaked away kolokacja
Popularniejsza odmiana: flake away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpadać płatami
  1. flake czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Though the surface flaked away, the main structure seemed sound.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo