"etched away" — Słownik kolokacji angielskich

etched away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytrawiony daleko
  1. etch czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    For most uses, the silver cladding is etched away by acid to expose the platinum core.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo