BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"zapasy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapasy" po polsku

zapasy

rzeczownik
 1. stores ***
  • zapasy, zaopatrzenie (o odzieży, żywności)
   It looks as if she had enough food stores for a whole year. (Wygląda to tak, jakby ona miała zapasy jedzenia na cały rok.)
   We don't pay that much for stores. (My nie płacimy aż tak dużo za zaopatrzenie.)
 2. reserves ** , reserve supplies
 3. provision ***
  • zapasy, prowiant [PLURAL]
   We have enough provisions for the next week. (Mamy dość zapasów na następny tydzień.)
   Don't forget to bring provision. (Nie zapomnij zabrać prowiantu.)
   zobacz także: overprovision, viand
 4. wrestling *   [UNCOUNTABLE]
  He started his international wrestling in the age of just only 16 years. (On zaczął brać udział w międzynarodowych zapasach, kiedy miał zaledwie 16 lat.)
 5. inventories
  • zapasy (np. w zestawieniu bilansowym)
   This year, our inventories are at their all-time low. (W tym roku nasze zapasy są rekordowo niskie.)
 6. acates old use
  • zapasy (szczególnie prowiant)
ph asortyment ladowanie
rzeczownik
 1. stock ****
 2. supply ****
  • zapas, zaopatrzenie [COUNTABLE]
   Our fuel supplies will last for only two or three days. (Nasze zapasy paliwa wystarczą jedynie na dwa, trzy dni.)
   We had a fair supply of food, but no fresh water. (Mieliśmy dostateczne zapasy jedzenia, ale ani trochę świeżej wody.)
   He seemed to have an infinite supply of energy. (On wydawał się mieć nieskończone zapasy energii.)
   zobacz także: viand
 3. store , *****   [COUNTABLE]
 4. inventory **
 5. reservoir *   [COUNTABLE]
 6. margin ** , także: margent old use
 7. stockpile
 8. standby , także: stand-by
 9. hoard
 10. stockage
  • zapas (zwykle sprzętu wojskowego)

Powiązane zwroty — "zapasy"

phrasal verb
wystarczać (np. zapasy) = hold out
zużyć coś (np. pieniądze, jakieś zapasy) = go through something
wyczerpać się (np. oszczędności, zapasy) = give out
wyczerpywać się (np. zapasy) = dry up
przymiotnik
niewielki (np. zapasy, dochody) = slim
szczupły (np. dochody, zapasy) = slender
zapasowy = spare +4 znaczenia
czasownik
rzeczownik
idiom

powered by  eTutor logo