BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"zasoby" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zasoby" po polsku — Słownik angielsko-polski

zasoby

rzeczownik
 1. resources ****
  • zasoby, środki finansowe
   the means available for the development of a company, such as time, money, people, equipment, materials, technology and facilities
   This country is rich in different mineral resources. (Ten kraj ma dużo różnych zasobów mineralnych.)
   He doesn't have any resources to buy a new car. (On nie ma żadnych środków finansowych, żeby kupić nowy samochód.)
 2. means ***
  • środki (utrzymania), zasoby (finansowe)
   We don't have any means to live here. (Nie mamy żadnych zasobów finansowych, żeby tu żyć.)
   They are out of means. (Skończyły im się zasoby finansowe.)
 3. stocks ***  
 4. reserves ** , reserve supplies
rzeczownik
 1. resource , ****   [COUNTABLE]
  The library has limited financial resources. (Biblioteka ma ograniczone zasoby finansowe.)
  The country is rich in natural resources. (Kraj jest bardzo bogaty w zasoby naturalne.)
 2. stock ****   [COUNTABLE]
  We have a large stock of bottled water. (Mamy duży zasób butelkowanej wody.)
 3. repertory
 4. hoard
 5. armoury British English , armory American English

Powiązane zwroty — "zasoby"

rzeczownik
przymiotnik
nieograniczony (np. cierpliwość, zasoby) = endless
zasobny = abundant +1 znaczenie
niedostateczny (zasób czegoś) = scanty
niewyczerpany (np. zasoby, cierpliwość) = inexhaustible +1 znaczenie
czasownik
przeznaczać (np. pieniądze, zasoby) = allocate
wyczerpywać (np. osobę, zasoby) = drain
idiom
dotrzeć (do niższego poziomu, szczebla np. informacja, zasoby) = filter down
kopać głębiej (sięgać po zasoby, których normalnie się nie używa) = dig deep
inne
przyznawać (np. pieniądze, zasoby, obowiązki) = give a share
Czy wiesz, że wyszukiwane słówka możesz dodawać do inteligentnych powtórek w kursie etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!