"towarzyszący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "towarzyszący" po polsku

towarzyszący

przymiotnik
 1. accompanying *  
 2. concurrent
 3. attendant *
  • towarzyszący (odnoszący się lub spowodowany przez coś) formal
 4. concomitant
czasownik
 1. accompany ***
  • towarzyszyć (komuś), odprowadzać (kogoś) [TRANSITIVE]
   He accompanied me during my journey to Japan. (On towarzyszył mi podczas mojej podróży do Japonii.)
   Can I accompany you to the airport? (Czy mogę odprowadzić cię na lotnisko?)
   They didn't know that you were accompanying me. (Oni nie wiedzieli, że ty mi towarzyszyłeś.)
   She went to the party accompanied by her ex-boyfriend. (Ona poszła na imprezę w towarzystwie swojego byłego chłopaka.)
  • towarzyszyć (czemuś), wydarzyć się w tym samym czasie [TRANSITIVE]
   Their divorce accompanied my wedding. (Ich rozwód wydarzył się w tym samym czasie, co mój ślub.)
   It's sad that her death accompanied your birth. (To smutne, że jej śmierć wydarzyła się w tym samym czasie, co twoje narodziny.)
 2. assist ***
 3. attend ****
  • towarzyszyć (dziać się w tym samym momencie, co inne wydarzenia) formal [TRANSITIVE]
   My wedding attended the birth of my sister's baby. (Moje wesele towarzyszyło narodzinom dziecka mojej siostry.)
 4. escort , **
 5. esquire ,
 6. company ***** , co. (skrót) ***   old use
  Would you like to company me? (Chciałbyś mi towarzyszyć?)
 7. consort ,  
phrasal verb
 1. come along *
 1. keep company , bear company  

powered by  eTutor logo