"być przeszkodą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być przeszkodą" po polsku

być przeszkodą

czasownik
 1. handicap *
Horse jumping obstacles | nite dan | Flickr obrazek do "hurdle" po polsku
rzeczownik
 1. obstacle **
  • przeszkoda, bariera [policzalny]
   We've overcome all obstacles. (Pokonaliśmy wszystkie przeszkody.)
   His attitude towards me is a big obstacle. (Jego nastawienie do mnie jest dużą przeszkodą.)
   We encountered another obstacle. (Napotkaliśmy kolejną przeszkodę.)
   zobacz także: problem
  • przeszkoda (np. na drodze) [policzalny]
   The horse managed to jump over all obstacles. (Koń zdołał przeskoczyć przez wszystkie przeszkody.)
 2. fence ** , obstacle **
 3. barrier **
  • bariera, przeszkoda [policzalny]
   They seemed to be experiencing a language barrier. (Oni wydawali się doświadczać bariery językowej.)
   Their attempt to reduce trade barriers was unsuccessful. (Ich próba zredukowania barier handlowych nie odniosła sukcesu.)
 4. hurdle *
 5. impediment
  • przeszkoda, utrudnienie, zawada
   The financial crisis is a major impediment to job creation and growth. (Kryzys finanasowy to zasadnicze utrudnienie, jeśli chodzi o możliwość tworzenia miejsc pracy i wzrostu.)
   It would be a serious impediment to the process if you didn't bring the documents in time. (Gdybyś nie dostarczył dokumentów na czas, byłoby to poważne utrudnienie procesu.)
   There are two people, who are an impediment to our plan. (Jest dwoje ludzi, którzy są zawadą dla naszego planu.)
 6. handicap *
 7. obstruction *
 8. reversal *
 9. hitch *
 10. snag *
 11. roadblock
 12. block ****
  • przeszkoda, blokada (na autostradzie, na drodze) [policzalny]
   I'll be late, there is a block on the road. (Spóźnię się, na drodze jest blokada.)
   We were stuck for half an hour because of a road block. (Utkwiliśmy w korku przez jakąś przeszkodę drogową na pół godziny.)
 13. blockage
 14. glitch
 15. hindrance
 16. stumbling block
 17. bar ****
 18. encumbrance
 19. balk  
  This is our last balk towrds the goal. (To nasza ostatnia przeszkoda w drodze do celu.)
 20. facer
 21. drag ***
  • ciężar, obciążenie, przeszkoda (coś lub ktoś, kto nas powstrzymuje)
   Larry was turned out to be a drag on her career. (Larry okazał się przeszkodą dla jej kariery.)
 22. cumber
 23. cumbrance
 24. holdback
 25. backset  
 26. drag chain
 27. trammel

powered by  eTutor logo