"fence" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fence" po angielsku

fence **
obstacle **

Horse jumping obstacles | nite dan | Flickr
rzeczownik
 1. przeszkoda (w jeździectwie) [policzalny]
  The horse jumped over every fence. (Koń przeskoczył każdą przeszkodę.)
  Unfortunately, the horse knocked one fence. (Niestety, koń strącił jedną przeszkodę.)

fence **

obrazek do "fence" po polsku
rzeczownik
 1. płot [policzalny]
  He jumped over the fence. (On przeskoczył przez płot.)
  All I saw was a bit of fence. (Wszystko co widziałem to kawałek płotu.)
  There was a sign on the fence saying "No Trespassing." (Na płocie był znak z napisem "Zakaz wstępu".)
 2. ogrodzenie [policzalny]
  We have to build a new fence. (Musimy zbudować nowe ogrodzenie.)
  We have a brick-built fence. (Mamy murowane ogrodzenie.)
  The boy jumped over a wire fence. (Chłopiec przeskoczył przez ogrodzenie z drutu kolczastego.)
 3. paser (ktoś kto sprzedaje kradzione przedmioty) potocznie [policzalny]
  I gave all the money to the fence. (Wszystkie pieniądze dałem paserowi.)
  He's a fence - don't buy anything from him. (To paser - nie kupuj nic od niego.)
  My brother was a fence and now he's in prison. (Mój brat był paserem i teraz jest w więzieniu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. grodzić, zagrodzić [przechodni]
  I have to fence my garden. (Muszę ogrodzić mój ogród.)
  He fenced the pasture so that his cattle don't escape. (On ogrodził pastwisko, aby jego bydło nie uciekło.)
 2. uprawiać szermierkę [nieprzechodni]
  I've been fencing since I was 6. (Uprawiam szermierkę od 6. roku życia.)
  I've always wanted to fence but I had no money for the course. (Zawsze chciałem uprawiać szermierkę, ale nie miałem pieniędzy na kurs.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "fence"

przymiotnik
rzeczownik
phrasal verb
czasownik
ring-fence , ringfence = ogrodzić +1 znaczenie
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo