ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
4. Shadow returns = Powroty cienia Shadow returns
5. Shadow catches = Cień łapie Shadow catches
6. Shadow keeps = Cień trzyma Shadow keeps
7. Shadow opens = Świeże powietrza cienia Shadow opens
8. Shadow lets = Okresy wynajmu cienia Shadow lets
9. Shadow picks = Cień wybiera Shadow picks
10. Shadow delivers = Cień dostarcza Shadow delivers
11. Shadow receives = Cień otrzymuje Shadow receives
12. Shadow grabs = Chwytaki cienia Shadow grabs
13. Shadow provides = Cień dostarcza Shadow provides
14. Shadow saves = Cień oszczędza Shadow saves
  • The Shadow had saved Harry from death on more than one occasion.
  • The Shadow had saved shots, and he needed them.
  • He was where The Shadow could not save him in the moments that immediately followed.
  • The Shadow, counting every shot, had saved one for the last.
  • His glare seemed to ask why hadn't The Shadow saved them first?
  • For the second time tonight, The Shadow had saved the sleuth's life.
  • The life of a man hung in the balance, and only The Shadow could save him!
  • The men whom The Shadow had saved thought him doomed.
  • Only The Shadow could save his agent in this moment when luck had favored crime!
  • The Shadow had saved him from death in the past; there still might be hope for the present.
15. Shadow allows = Cień pozwala Shadow allows
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.