ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"terrible shadow" — Słownik kolokacji angielskich

terrible shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): straszny cień
  1. terrible przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "You have become a hard man, my son, "Juba whispered, with terrible shadows of regret in her eyes and an ache in her voice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo