"shadow realm" — Słownik kolokacji angielskich

shadow realm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): królestwo cienia
  1. shadow rzeczownik + realm rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On an entirely different level, we have reported effects which seem to take us once more into the shadow realm of the paranormal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo