ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hideous shadow" — Słownik kolokacji angielskich

hideous shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okropny cień
  1. hideous przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was the old, hideous shadow that philosophers never dared mention- the thing hinted at in the Necronomicon and symbolised in the Easter Island colossi.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo