ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"threatening shadow" — Słownik kolokacji angielskich

threatening shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grożąc cieniowi
  1. threatening przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the nearer valleys, still hugged by darkness, a mist silvered the threatening shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo